Benieuwd naar de prijzen? Ga naar Tarieven


Duikbrevetten informatie

Duikschool DIVERS heeft de mogelijkheid om je, op een gezellige en rustige manier, op te leiden voor onderstaande

PADI  brevetten en diverse specialtys.
Heb je aanvullende vragen over het hoe of waarom, dan kun je deze altijd aan ons voorleggen via het contactformulier.

Opfris cursus 
Voorwaarde voor de toelating tot deze cursus is het bezit van een PADI brevet. De cursus is bedoeld voor die mensen die al geruime tijd niet meer hebben gedoken, en dat weer willen gaan doen. Deze cursus is er op gericht om de benodigde kennis en vaardigheden om veilig te duiken weer op te frissen zowel in theorie als in praktijk (zwembad en buitenwater). 
 
PADI OpenWater Diver brevet (OWD)
Dit is de cursus voor beginners. Hier leren de instructeurs je de basiskennis waardoor je geleidelijk steeds meer komt te weten en je steeds meer plezier in het duiken zult krijgen. De cursus bestaat uit een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte waarbij  je in het zwembad vertrouwd wordt gemaakt met de onderwaterwereld en haar eigen natuurwetten. Met dit internationaal erkende duikbrevet kun je overal in het buitenland duikuitrusting huren en - vaak onder begeleiding van een gids - duiken.
De cursus bestaat uit minimaal 5 modulen theorie, 5 modulen zwembad praktijk en 4 modulen buitenwater praktijk.
Zie voor prijzen Tarieven in het menu.  Je kunt met dit brevet ook PADI specialty cursussen volgen. 
 
PADI Advanced Open Water (ADV) 
Deze cursus is gebaseerd op de bovengenoemde cursus OWD. Hier doe je verdere vaardigheden en ervaring op.
Als je voor deze cursus bent geslaagd staan bovendien alle PADI specialty cursussen voor je open.
De cursus bestaat uit 5 modulen theorie en 5 modulen buitenwater praktijk. 

Emergency First Responce cursus
Deze cursus leert je de primaire eerste hulpverlening bij duikongevallen en de daarmee samenhangende prioriteiten in noodgevallen. Bovendien bevat deze cursus een reanimatietraining waarmee je aan alle voorwaarden voor de volgende stap, de PADI Rescue Diver cursus, voldoet. 
De cursus bestaat uit 4 modulen theorie. 

PADI Rescue Diver brevet (RES)
Op basis van de tot nu toe verworven vaardigheden bij voorgaande brevetten leer je, in theorie en praktijk, in deze cursus je verantwoordelijkheidsgevoel tegenover jezelf en je duikpartners te bevorderen. Je leert hoe te handelen in probleem situaties, hoe te reageren in noodgevallen etc. 
De cursus bestaat uit 5 modulen theorie, minimaal 2 modules zwembad en 3 modulen buitenwater praktijk. 

PADI Specialty cursussen
Door het volgen van deze cursussen zul je de onderwaterwereld van een hele nieuwe, interessante kant leren kennen. Je zult daarom steeds meer plezier in het duiken krijgen. 
Enkele specialtys die DS DIVERS verzorgt zijn:
- Nachtduiker
- Wrakduiker
- Uitrustingsspecialist 
- Diepduiker
- Nitroxduiker
- Peak performance buoyancy (zie hier onder)

Door vijf specialtys cursussen, de ADV en RES cursussen te volgen, kun je de zo fel begeerde titel MASTER SCUBA DIVER behalen. 
 
Peak performance buoncy specialty
Deze specialty bestaat uit 1 module theorie, 1 module zwembad en 2 modulen buitenwater praktijk. Hierbij wordt het ' zweven'  in het water geperfectioneerd.  

PADI Master Scuba Diver (MSD)
Dit is de hoogste kwalificatie voor iedereen die de duiksport als vrijetijdsbesteding uitoefent. Door aan alle voorwaarden voor deze titel te voldoen, heb je bewezen dat je een complete en veilige duiker bent. Kortom je hebt een leerrijke tijd achter de rug en een heerlijke en vooral fascinerende toekomst voor je liggen.  

PADI DiveMaster cursus (DM)
Voorwaarde voor de toelating tot deze cursus is het bezit van het Rescue brevet. Deze cursus is er op gericht om je duikvaardigheden te perfectioneren. Je theoretische kennis wordt op een professioneel niveau gebracht, je organisatorische vaardigheden voor duikexcursies verfijnd en je leert veilig toezicht en leiding te geven tijdens opleidingen van duikers. De eerste stap op weg naar een carriëre in de duikbranche is met deze cursus gezet, daarna kun je verder gaan met diverse instructeurs opleidingen.  

PADI NITROX
In het kort:
- Padi EANx cursuspakket inclusief DVD, tabellenboek etc.
- instructie door een gecertificeerde PADI nitrox instructeur.
- twee theorie avonden, theorie examen
- twee nitrox vullingen en huur 'schone' duikfles
- PADI nitrox brevet (wereldwijd geldig)

 Nitrox heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Je kwam het aanvankelijk vooral tegen bij technische duikers, maar is intussen ingeburgerd bij het recreatie duiken en zo zijn in binnen en buitenland de vulstations behoorlijk uitgebreid.

Waarom overgaan op NITROX ?
Het antwoord is heel simpel: het gebruik van Nitrox i.p.v. gewone lucht leidt tot een veiliger manier van duiken.
Gewone lucht bestaat globaal uit 21% zuurstof en 78% stikstof. Zuurstof zorgt voor de 'verbranding' en zo voor de benodigde energie. Stikstof is een inert gas dat de mens niet gebruikt om te leven, sterker uitgedrukt is stikstof een gas dat voor duikers op diepte een gevaar vormt. Dit gevaar reduceren we als duiker door volgens de tabellen te duiken, het maken van veiligheidsstops en we passen de opstijgsnelheid aan.
Door nu de perslucht te verrijken met zuurstof (EAN = enriched air nitrox) heffen we de nadelen van stikstof grotendeels op. Dit verrijkt gasmengsel noemen we Nitrox en bevat meer dan 21% zuurstof. (diverse EAN percentages zijn mogelijk, afhankelijk van de geplande duik diepte)

Nitrox heeft als voordeel dat je langer kan duiken dan bij het gebruik perslucht en de traditionele duiktabellen. Belangrijk bijkomend voordeel van het gebruik van Nitrox is dat de duiker zich minder moe voelt na een duik.

Dieper duiken met NITROX ?
Nee, met nitrox kun je niet dieper duiken dan met perslucht, sterker nog: nitrox beperkt je maximum diepte enigszins.

Wanneer mag ik duiken met NITROX ?
Je mag met nitrox duiken als je gebrevetteerd bent als Nitrox Diver. Ieder vulstation / duikschool in binnen en buitenland vraagt je om zo'n brevet als je met nitrox wilt duiken.

Wat houd de Cursus in ?
De cursus bestaat uit twee theorie avonden en twee duiken met nitrox. Tijdens de theorie krijg je alles te horen en zien wat samenhangt met het duiken met nitrox. De twee duiken worden gecombineerd met het vullen en analyseren van de gasmengsels in duikflessen en de eisen die gesteld worden aan het duikmateriaal.

De minimumeisen voor deelname aan een nitrox cursus volgens de PADI aanbevelingen zijn minimaal een 'Open Water Diver' brevet. Duikschool Divers adviseert minimaal een 'Advanced Open Water Diver' brevet en een geldige medische keuring.

Voor aanvang cursus ontvang je een cursuspakket en krijg je een studieopdracht en DVD mee om je de leerstof eigen te maken. Op de theorieavonden wordt deze leerstof gezamenlijk besproken en wordt nader ingegaan op de details van het duiken met nitrox. Aansluitend volgt een theorie examen volgens de PADI regels en zit het theorie gedeelte er op. Het praktijk gedeelte bestaat uit het bezoeken van een nitrox vulstation waar gekeken wordt hoe en waarmee het vullen gebeurd en wordt het analyseren van het gasmengsel beoefend. Daarna worden er twee duiken gemaakt met nitrox om te ervaren wat het verschil is ten opzichte van perslucht duiken.