Duiken met een handicap

 

 Duikopleiding en brevetten

 

Het "Confined Water Diver" Programma
Deze opleiding is bedoeld voor gebruik in revalidatie centra. 
Na het behalen van het brevet kun je in het zwembad genieten van de duiksport. 
Er hoeven geen buitenwater duiken te worden gemaakt voor het behalen van dit brevet. 


De IAHD "Open Water Diver" Cursus


Dit is een beginners duikopleiding die personen de elementaire kennis en vaardigheden verschaft om veilig deel te nemen aan 
buitenwaterduiken. De opleiding is gebaseerd op de uitvoering van de duiken. 
De deelnemers moeten voldoen aan alle theorie en watervaardigheden vereisten voor het niveau waarvoor ze gebrevetteerd worden. 


Binnen deze IAHD opleiding worden drie niveaus onderscheiden binnen de Open Water Diver opleiding, 
deze zijn afhankelijk van de begeleiding die de Open Water Diver nodig heeft. 

Cursus vereisten: 
Minimum leeftijd bij aanvang cursus is 12 jaar. 
Een medische keuring is verplicht.. 


IAHD "Dive Partner" cursus (Dive Leader Certification) 

Divemasters en Assistent Instructeurs van een erkende organisatie (PADI, NOB etc.) 
kunnen na het voltooien van de duikpartner opleiding Duikleider worden. 
De bevoegdheden van een Diveleader zijn gelijk aan die van een IAHD Divemaster of Assistent instructeur.


Duikleider vereisten: 
DiveMaster of Assistent Instructeur zijn bij een erkende duikorganisatie 
DiveMaster of Assistent Instructeur zijn met actieve status 
IAHD Dive Partner Training hebben voltooid.

De IAHD Dive Partner cursus is een gevorderden duikopleiding die ontworpen is om gebrevetteerde duikers op te leiden 
in het begeleiden van gehandicapte duikers. Het is aanbevolen dat opgeleide Dive Partners die een vriend, bekende e.d. 
van de gehandicapte is, de cursus volgt van de gehandicapte persoon met wie zij later van plan zijn om te gaan duiken. 

Cursus vereisten: 
Om deel te mogen nemen aan de Dive Partner opleiding moet de persoon: 
16 jaar of ouder zijn (aan het begin van de cursus).
Een medische verklaring hebben die getekend is door een arts die daarin verklaard dat de persoon goedgekeurd is voor 
duikactiviteiten. De medische verklaring mag niet ouder zijn dan 12 maanden.
Een bewijs hebben van een beginners opleiding van een erkende duik opleidingorganisatie
Tenminste 20 duiken in het logboek hebben staan, met ervaring in navigatie en nachtduiken 
Een bewijs hebben van een redding duik opleiding 
Een bewijs hebben van opleiding in eerste hulp en hartreanimatie welke niet ouder mag zijn dan 24 maanden


I.A.H.D.  is de  International Association for Handicapped Divers 
het Nederlands kantoor is gevestigd in Middenmeer telefoon 0227 503631  info@iahdeurope.org 

De I.A.H.D. heeft het tot haar taak gerekend om via instellingen contact te maken met gehandicapten. Duiksport is de enige manier om lichamelijke beperkingen te vergeten. Je kunt je voorstellen om vrij, gewichtloos en onbeperkt te kunnen bewegen. Deelnemende gehandicapten omschrijven duiken als een stimulans in hun revalidatie, hun mentale en fysieke gesteldheid en stellen daarnaast de sociale contacten met anderen erg op prijs. Duikschool Divers kan in overleg met instellingen, therapeuten en begeleiders aan iedereen duikplezier verschaffen.

Buddy systeem I.A.H.D.
Om als gehandicapte te kunnen duiken heb je net als elke andere duiker een buddy nodig. In dit geval moet het een buddy zijn die weet om te gaan met een handicap. Duikschool Divers geeft ook duikles aan deze duik buddy's.

Website I.A.H.D (Nederlands)   http://www.iahd.org/

het Nederlands kantoor is gevestigd in Middenmeer.

Tel: 0227 503631 mail: info@iahdeurope.org

 

 

Meer informatie en de prijs van de cursus is op aanvraag.